Zilveren Gulden

Zilveren gulden

De zilveren gulden is een munt die al generaties wordt geslagen in Nederland. Er zijn dan ook veel verschillende uitgaven met elk hun eigen historie en waarde.

Waarde zilveren Gulden

De waarde van guldens hangt af van het materiaal, jaar van uitgave en het aantal beschikbare exemplaren. De zilveren guldens Zilveren Guldenuit de beginjaren 1800 zijn veel geld waard. De munten bevatten 9, 15 gram zilver. De grootste waarde ligt echter in de schaarste van munt.  Wanneer u  munten van deze periode heeft zijn er verzamelaars die flinke bedragen voor de munt willen betalen. Deze bedragen zijn veel hoger dan de waarde van het metaal.

Jongere guldens zijn minder waard. Deze munten zijn vanaf 1948 geslagen met een lager gewicht en lager % zilver. Deze munten bevatten slechts 4,68 gram zilver. Doordat de munten niet zeldzaam zijn wordt voor deze munten niet meer dan de zilverprijs betaald.

Vanaf 1817 kreeg iedere vorst een gulden met zijn of haar beeltenis erop. Deze afbeelding werd vergezeld met de tekst “Koning(in) de Nederlanden” In 1818 werd er ook “God zij met ons” aan de munten toegevoegd.

Oorsprong zilveren Gulden

De gulden vindt zijn oorsprong in begin 1200. De eerste guldens werden Florijn (letterlijk gouden) genoemd naar de Floreinse lelie vanMunten de stad Florence waar de eerste guldens geslagen werden. Deze munten waren van goud. De f die symbool staat voor de waarde van iets in guldens vind hier ook zijn oorsprong.

Nederland begon deze munten na te maken en noemde ze zelf guldens. De munten werden gebruikt naast de dukaten die ook in omloop waren.

Naast het rijk maakte ook veel provinciën hun eigen munten. Op deze manier kon er controle worden uitgeoefend en belasting geheven.

Einde zilveren gulden

GuldenHet einde kwam  er in 1968 aan  de zilveren gulden. Omdat de waarde van het zilver de kosten van het slaan van munten hoger maakte dan wenselijk was is men overgestapt op munten van goedkopere metalen. De waarde van gulden uit mindere metalen bleef bestaan doordat deze altijd bij het Nederlandse Rijk kon worden ingeleverd voor goud.

 

De munt die nu wordt gebruikt is Natuurlijk de euro. Helaas wordt deze munt van onedele metalen geslagen.

Hoofdpagina