Zilverprijs

De zilverprijs

Zilverprijs

 

Wat moet u weten over de zilverprijs. Zoals bij alle artikelen wordt de zilverprijs bepaalt door vraag en aanbod.
De vraag en aanbod bij zilver zit echter gecompliceerd in elkaar. Voor u zilver aanschaft is het dan ook verstandig om u goed in te lezen!
Hieronder een inleiding in de factoren die de zilverprijs beïnvloeden.

Vraag en aanbod

Er is vraag uit meerdere markten. Deze markten hebben allen hun eigen belangen bij de zilverprijs en proberen de zilverprijs te Zilverprijs grafiekbeïnvloeden.
Allereerst de fysieke zilvermarkt.
De grootste afnemer van zilver is tegenwoordig de industrie. De industrie is er bij gebaat het zilver zo goedkoop mogelijk te krijgen omdat ze het als grondstof gebruiken.
De steeds grotere vraag naar zilver vanuit de industrie drijft de prijs echter steeds verder op.
Het zilver dat naar de industrie gaat is ook zilver dat `verloren` gaat. Het edelmetaal wordt verwerkt en is niet meer als zilver beschikbaar. Dit verklaard ook ten dele waarom de zilvermarkt nooit verzadigt raakt.
Het edelmetaal verdwijnt dus uit de zilverkringloop. Dit in tegenstelling tot het zilver dat in de sieraden en munten wordt verwerkt.
Dit zilver wordt vaak als belegging gebruikt en blijft dus beschikbaar.
Eigenaren van zilveren sieraden en zilveren munten zijn gebaat bij een stijgende zilverprijs zodat hun sieraden en munten meer waard worden.

Tegenovergestelde belangen

De industrie en beleggers/verzamelaars hebben hier dus al tegenovergestelde belangen.

De papieren zilver markt

Naast de fysieke zilvermarkt is er echter ook nog de papieren zilvermarkt. Deze is vijf tot tien keer groter dan de fysieke zilvermarkt.

Op papier is er dus meer zilver dan er echt in de wereld is.
Dit is te verklaren door de positie van de derde grote partij in de zilvermarkt: De handelaren, in dit geval de banken.
Banken als JP Morgan en HSBC verkopen grote partijen zilver. Deze verkopen worden echter alleen op papier gedaan.
De koper krijgt een briefje als bewijs dat zij eigenaar zijn van een partij zilver.
Dit metaal blijft echter opgeslagen bij de banken omdat de eigenaar wil wachten op een stijging van de waarde om het metaal weer te kunnen verkopen.
De eigenaar is niet van plan het zilver te verwerken dus heeft ook niet de behoefte om er zelf over te beschikken. De koper wil het zilver alleen omdat hij een waardestijging verwacht. Wanneer de prijs genoeg is gestegen wordt het zilver weer verkocht.
Kopers kopen dan ook meer het recht om zilver voor een bepaalde prijs op te halen dan dat ze echt het zilver kopen.

De zilverprijsBanken kunnen op deze manier enorme hoeveelheden zilver verkopen zonder dit zilver ook echt te moeten overhandigen.
Wanneer de verkoper het zilver weer wil verkopen kan de bank dit zilver weer terug kopen. De eigenaar heeft het zilver dus nooit gezien.
Op deze manier verkopen banken vele malen meer zilver dan ze daadwerkelijk bezitten. De kopers/eigenaren willen het edelmetaal toch niet zelf gebruiken, dus banken houden dit al lange tijd vol.
Zilver kopen en verkopen zonder dat je het zelf bezit is een prettige en lucratieve manier om geld te verdienen. Dit wordt dan ook op grote schaal gedaan.
Er zijn echter wel consequenties.

De consequenties voor de zilverprijs

Gevolg van dit alles is dat er op papier veel meer zilver is dan in werkelijkheid.
De tegenstelling is er dan ook dikwijls dat er op het internet bijna geen fysiek zilver meer te koop is.
Aan de andere kant is nog wel een gigantische hoeveelheid van het metaal op papier aanwezig bij de banken.
Het zilver dat op papier gekocht wordt drukt wel de zilverprijs terwijl het er in werkelijkheid niet is.
De zilverprijs wordt op deze manier kunstmatig beïnvloed.

De zilverprijs wordt dus op twee manieren opgedreven:
1 Door de industrie en sieradenbranche die steeds meer zilver verwerken.
2 Maar ook door de papieren zilverhandel die op steeds grotere schaal wordt toegepast.

Ze zilverprijs wordt voor het grootste gedeelte bepaald door deze papieren markt omdat die veel groter is dan de fysieke zilvermarkt.
Zilverfutures (zoals deze zilver speculanten heten) beïnvloeden de zilverprijs 24 uur per dag.
Omdat enkele grote partijen zoveel invloed hebben op de zilverprijs is het als kleine speler erg lastig om deze papieren markt te betreden. Daarnaast is het ook gevaarlijk om je tussen dergelijke grote spelers te begeven.

De andere, echte, zilvermarkt is dan nog wel een mooie optie: Het fysieke zilver.
Dit is dus zilver in de vorm van munten of baren dat je koopt en ook daadwerkelijk ontvangt.
Dit zilver kan worden thuisbezorgd maar ook ergens worden opgeslagen. Het zilver is dan wel fysiek aanwezig!
Deze markt is al eenvoudig te betreden met enkele munten of baren.

Samenvatting zilverprijs

De zilvermarkt wordt door grotendeels door de papieren handel door banken bepaalt. Het fysieke zilver is moeilijker te krijgen.
De handel op paier wordt vooral door grote spelers gedaan, de kleine beleggers en liefhebbers zijn actief in de fysieke zilvermarkt.

Tot slot

De fysieke zilvermarkt is de laatste twee jaar in prijs verdubbeld! Een investering in zilver van 1000 euro zou nu dus 2000 euro waard zijn. De zilverprijs blijft immers stijgen.
Vijf zilveren Maple leaf munten van 1 ounce kostten toen (twee jaar geleden) 13 euro per stuk, 75 euro in totaal.
U zou er nu drie daarvan kunnen verkopen voor 26 eur per stuk. Dat betekent dat de twee munten die overblijven pure winst zijn.
En daarnaast ook nog eens fraai om naar te kijken.